Osnovni elementi ugovora


Nabavka rotacionih svjetala za vatrogasna vozila
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
1 31518000 Signalna svjetla direktni sporazum 282-8-1-5/17 Monsun d.o.o. Lukavac ID 4209225320005 Tuzla 6398,20 15 dana 20.01.2017 6388,20 5 dana Nije bilo izmjena

Nabavka hidrauličnih i crijeva visokog pritiska
Napomena:

Ugovor je potpisan na 12 mjeseci sukcesivno po potrebi organa Uprave, iz tog razloga nismo u mogučnosti upisati ukupnu vrijednost ugovora sa PDV-om prije isteka ugovornog roka.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
2 44161500 Visokotlačni cjevovod direktni sporazum 282-8-1-6/17 ZULEX d.o.o. Sarajevo 200421410007 7020,00 365 dana 08.02.2017 1323,12 365 dana Nije bilo izmjena

Odluka o prihvatanju ponude za nabavku baterija za potrebe vatrogasne jedinice
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
3 31410000 Primarne ćelije direktni sporazum 282-8-1-8/17 RS-ELECTRONIC d.o.o. 198,00 1 dana 09.02.2017 198,00 1 dana Nije bilo izmjena

Nabavka ručnog alata za 2017 godinu
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
4 44511000 Ručni alat direktni sporazum 282-8-1-15/17 TRANZITEXPORT d.o.o. Sarajevo 200950910007 6986,66 30 dana 07.03.2017 6986,66 1 dana Nije bilo izmjena

Nabavka radne opreme i potrebnih materijala za 2017 godinu
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
5 18140000 Odjevna radna oprema direktni sporazum 282-8-1-16/17 TRANZITEXPORT d.o.o. Sarajevo 200950910007 6946,88 7 dana 07.03.2017 6946,88 1 dana Nije bilo izmjena

Ugovor za javnu nabavku i isporuku specijalnog vozila za probijanje i čišćenje kanalizacije
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
6 34144520 Cisterne za fekalije otvoreni postupak 282--1-1-55-5-4/17 LIV-S d.o.o. Visoko 218598850003 283977,16 120 dana 10.03.2017 283977,16 111 dana Nije bilo izmjena

Ugovor za javnu nabavku i isporuku radne uniforme za vatrogasce
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
7 35811100 Vatrogasne uniforme otvoreni postupak 282-1-1-49-5-3/17 EURO VEZ d.o.o. Tešanj 78343,20 60 dana 22.03.2017 78343,90 72 dana Nije bilo izmjena

Ugovor za javnu nabavku usluge kolektivnog osiguranja zaposlenika
Napomena:

Na usluge osiguranja se ne obračunava PDV.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
8 66000000 Finansijske i usluge osiguranja konkurentski zahtjev 282-7-2-11/17 SARAJEVO OSIGURANJE DD SARAJEVO, 4200326930001 7864,80 365 dana 23.03.2017 7864,80 365 dana Nije bilo izmjena

Nabavka usluge servisiranja vatrogasnih aparata
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
9 50413200 Usluge popravaka i održavanja vatrogasne opreme direktni sporazum 282-8-2-23/17 GRANULO-RE d.o.o. SARAJEVO 4200004570000 3870,20 365 dana 18.04.2017 3870,20 240 dana Nije bilo izmjena

Ugovor za javnu nabavku usluge obaveznog osiguranja vozila vozača i putnika
Napomena:

U ukupno ugovorenu cijenu nisu uračunati troškovi PDV-a jer su usluge osiguranja oslobođene PDV-a

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
10 66514110 Usluge osiguranja motornih vozila konkurentski zahtjev 282-7-2-18/17 DD za osiguranje VGT Visoko, 4218241600009 8920,38 365 dana 18.04.2017 8920,38 365 dana Nije bilo izmjena

Nabavka usluge tehničkog pregleda vozila
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
11 71631200 Usluge tehničkog pregleda vozila direktni sporazum 282-8-2-27/17 REMIS d.o.o. Sarajevo 4218273470000 5755,56 365 dana 03.05.2017 365 dana Nije bilo izmjena

Ugovor za nabavku tonera i ketridža
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
12 30125110 Toner za laserske štampače/faksimil uređaje konkurentski zahtjev 282-7-1-19/17 R&S d.o.o Sarajevo, 4200056290005 13960,35 15 dana 17.05.2017 13960,35 2 dana Nije bilo izmjena

Nabavka pumpnog automata za gorivo
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
13 42122180 Pumpe za gorivo direktni sporazum 282-8-1-32/17 Delta Petrol d.o.o. Kakanj 4218209460009 6669,00 7 dana 23.05.2017 6669,00 7 dana Nije bilo izmjena

Okvirni sporazum za javnu nabavku usluge iznajmljivanja prostora za smještaj repetitora i linkovnih uređaja sa pripadajućom opremom i održavanje radio komunikacijske i informacijske opreme
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
14 70220000 Usluge davanja nestambenih nekretnina u najam ili zakup konkurentski zahtjev 282-7-2-24/17 MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 4200470540005 39312,00 730 dana 23.05.2017 Nije bilo izmjena

Nabavka alata za mehaničare
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
15 42652000 Elektromehanički ručni alati direktni sporazum 282-8-1-30/17 CROM BH d.o.o. Sarajevo 4201047320003 7009,65 6 dana 31.05.2017 7009,65 6 dana Nije bilo izmjena

Nabavka prenosnih agregata za struju (benzinski)
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
16 31121000 Generatorski agregati direktni sporazum 282-8-1-31/17 TRANZITEXPORT d.o.o. Sarajevo 4200950910007 6149,94 30 dana 07.06.2017 6149,94 5 dana Nije bilo izmjena

Nabavka kancelarijskog materijala
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
17 30192000 Kancelarijske potrepštine direktni sporazum 282-8-1-35/17 R&S d.o.o. Sarajevo, 4200056290005 3362,46 15 dana 13.06.2017 3362,46 15 dana Nije bilo izmjena

Nabavka materijala za čišćenje
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
18 39800000 Proizvodi za čišćenje i poliranje direktni sporazum 282-8-1-36/17 R&S d.o.o Sarajevo, 4200056290005 5226,24 15 dana 13.06.2017 5226,24 15 dana Nije bilo izmjena

Ugovor za nabavku opreme za spašavanje i za krizne situacije
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
19 35112000 Oprema za spašavanje i za krizne situacije konkurentski zahtjev 282-7-1-26/17 Aqva Balkan 4227748160000 Konjic 49867,29 10 dana 27.06.2017 49867,29 52 dana Nije bilo izmjena

Nabavka usluge atestiranja vatrogasnih vozila sa hidraulikom za rad na visini
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
20 73430000 Ispitivanje i ocjenjivanje direktni sporazum 282-8-2-38/17 INPROZ d.o.o. 4209193450009 1345,50 15 dana 29.06.2017 1345,50 14 dana Nije bilo izmjena

Nabavka usluge periodičnog pregleda i ispitivanja instalacija, mašina, alata i drugih uređaja na mehanizovani pogon
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
21 73430000 Ispitivanje i ocjenjivanje direktni sporazum 282-8-2-40/17 Firing d.o.o. Visoko 4218200320000 6850,35 30 dana 30.06.2017 6850,35 20 dana Nije bilo izmjena

Ugovor za nabavku i isporuku tri sanitetska vozila
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
22 34114121 Sanitetska vozila otvoreni postupak 282-1-1-29-5-16/17 Verano Motors d.o.o. Banja Luka, 4400831540004 184099,50 150 dana 03.07.2017 184099,50 154 dana Nije bilo izmjena

Nabavka advokatskih usluga
Napomena:

Ukupan iznos usluge će biti određen fakturom advokata prema ugovornom organu ali isti ne može preći 6.000,00 KM. Iznos je bez PDV-a jer navedena advokatska kancelarija nije PDV-obveznik u smislu Zakona o porezu na dodatnu vrijednost.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
23 79112000 Usluge pravnog zastupanja direktni sporazum 282-8-2-39/17 ADVOKATSKA KANCELARIJA DŽENITA HOMARAC 4302491600005 6000,00 365 dana 13.07.2017 720,00 7 dana Nije bilo izmjena

Ugovor za nabavku auto dijelova
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
24 34330000 Rezervni dijelovi za teretna vozila, furgone i automobile konkurentski zahtjev 282-7-1-33/17 Sinhron d.o.o. Sarajevo 4200012080003 34940,29 30 dana 21.07.2017 34940,29 14 dana Nije bilo izmjena

Nabavka građevinskog materijala
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
25 44110000 Građevinski materijali direktni sporazum 282-8-1-42/17 Senigor d.o.o. 4200909100007 Sarajevo 7018,88 15 dana 31.07.2017 7018,88 24 dana Nije bilo izmjena

Okvirni sporazum za nabavku lož ulja extra lako (LUEL) BAS 1002
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
26 9135000 otvoreni postupak 282-1-1-25-5-18/17 HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo,4200999090005 141960,00 1095 dana 02.08.2017 Nije bilo izmjena

Nabavka usluge dezinfekcije dezinsekcije deratizacije i deviperacije
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
27 90923000 Usluge deratizacije direktni sporazum 282-8-2-47/17 Sani Tox d.o.o. 804,96 10 dana 30.08.2017 804,96 90 dana Nije bilo izmjena

Nabavka usluge izrade glavnog projekta rekonstrukcije i izgradnje krovne konstrukcije na objektu vatrogasne ispostave Vogošća
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
28 71242000 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova direktni sporazum 282-8-2-48/17 Dream Design d.o.o. 4201730090005 4563,00 30 dana 08.09.2017 4563,00 28 dana Nije bilo izmjena

Nabavka usluge servisiranja kompresora za komprimirani zrak
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
29 50531300 Usluge popravaka i održavanja kompresora direktni sporazum 282-8-2-49/17 Teve Varnost Elektronika 4218101930009 Visoko 6580,33 42 dana 08.09.2017 6580,33 76 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci i isporuci sanitetskog vozila sa pripremom za ugradnju kardiomobila
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
30 34114121 Sanitetska vozila otvoreni postupak 282-1-1-41-5-21/17 Verano Motors d.o.o. Banja Luka 4400831540004 58055,40 120 dana 14.09.2017 58055,40 120 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci isporuci montaži instalaciji i puštanju u rad IP telefonske centrale sa pripadajućom opremom
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
31 32500000 Telekomunikacijska oprema i potrepštine konkurentski zahtjev 282-7-1-46/17 MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 4200470540005 50299,47 60 dana 27.09.2017 50299,47 90 dana Nije bilo izmjena

Nabavka i ugradnja plamenika za peći na lož ulje
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
32 42310000 Plamenici peći direktni sporazum 282-8-1-53/17 Weishaupt d.o.o. Sarajevo 4201189970005 6466,59 21 dana 03.10.2017 6466,59 28 dana Nije bilo izmjena

Nabavka usluge servisa za motorno vozilo marke Ford Focus
Napomena:

Usluga će se pružati sukcesivno tokom 12 mjeseci prema stvarnim potrebama ugovornog organa. Plaćanje će se izvršiti prema ispostavljenim fakturama do utvrđenog iznosa.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
33 50112000 Usluge popravaka i održavanja vozila direktni sporazum 282-8-2-58/17 Grand Automotive d.o.o. Sarajevo 4202184950002 2926,65 365 dana 19.10.2017 Nije bilo izmjena

Ugovor za javnu nabavku vatrogasnog tehničkog vozila
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
34 34144210 Vatrogasna vozila otvoreni postupak 282-1-1-37-5-1/18 Konzorcij Webo Maribor, Hidraulika Kurelja, Euro GV i Eko-Bel 663000,00 180 dana 27.10.2017 777436,50 257 dana Nije bilo izmjena

Ugovor za nabavku i isporuku dva motorna vozila
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
35 34100000 Motorna vozila konkurentski zahtjev 282-7-1-52/17 Guma M d.o.o. Mostar 4227111640008 41399,60 120 dana 31.10.2017 41399,60 118 dana Nije bilo izmjena

Okvirni sporazum za nabavku usluge obuke za gašenje zapaljivih tečnosti pod pritiskom
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
36 80510000 Usluge specijalističke obuke konkurentski zahtjev 282-7-2-55/17 Fraport Slovenija d.o.o. Fraport Aviation Academy SI12574856 Brnik 46592,65 415 dana 07.11.2017 Nije bilo izmjena

Nabavka usluge servisiranja transformatora za starter auta
Napomena:

Cijena je bez PDV-a jer pravni subjekt nije PDV obveznik.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
37 50111110 Usluge podrške voznom parku direktni sporazum 282-8-2-62/17 OR ELEKTRO SERVIS MIRSO 460,00 2 dana 13.11.2017 460,00 1 dana Nije bilo izmjena

Ugovor za javnu nabavku motornog kombi fozila- furgon
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
38 34136000 Furgoni konkurentski zahtjev 282-7-1-56/17 Verano Motors d.o.o. 4400831540004 Banja Luka 44024,27 90 dana 20.11.2017 44024,27 73 dana Nije bilo izmjena

Ugovor za javnu nabavku garderobnih ormara za vatrogasce
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
39 39143121 Ormari za odjeću konkurentski zahtjev 282-7-1-54/17 DOO Derby Trade 4600044980004 Brčko 41504,58 30 dana 24.11.2017 41504,58 35 dana Nije bilo izmjena

Nabavka kancelarijske stolice
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
40 39112000 Stolice direktni sporazum 282-8-1-66/17 R&S d.o.o. Vogošća-Sarajevo 200056290005 444,60 5 dana 04.12.2017 444,60 4 dana Nije bilo izmjena

Okvirni sporazum za javnu nabavku goriva
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
41 9134220 otvoreni postupak 282-1-1-51-5-32/17 Hifa Petrol d.o.o. Sarajevo-Vogošča, 4200999090005 149100,00 1095 dana 05.12.2017 Nije bilo izmjena

Nabavka audiovizuelne opreme i foto aparata
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
42 32321200 Audiovizuelna oprema direktni sporazum 282-8-1-64/17 Imtec d.o.o. Sarajevo 200918780002 7005,02 30 dana 07.12.2017 7005,02 21 dana Nije bilo izmjena

Nabavka zidnih kalendara
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
43 30199792 Kalendari direktni sporazum 282-8-2-65/17 UDRUŽENJE OBRAZOVANJE GRADI BOSNU I HERCEGOVINU 200346610003 Sarajevo 629,92 5 dana 08.12.2017 629,92 7 dana Nije bilo izmjena

Nabavka veš mašina
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
44 39713200 Mašine za pranje i sušenje veša direktni sporazum 282-8-1-67/17 Omega d.o.o. 4209362230005 Živinice 1533,87 5 dana 22.12.2017 1533,87 12 dana Nije bilo izmjena

Nabavka interventnih auto dijelova
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
45 34330000 Rezervni dijelovi za teretna vozila, furgone i automobile direktni sporazum 282-8-1-68/17 Sinhron d.o.o. 4200012080003 Sarajevo 6998,94 5 dana 28.12.2017 6998,94 2 dana Nije bilo izmjena