Općinska služba civilne zaštite Hadžići

Adresa: Hadžići,
Hadželi 114
Tel: +387(0)33 421-006
Fax: +387(0)33 428-550
E-mail: ohadzicicz@bih.net.ba

Operativni centar civilne zaštite
Tel: +387(0)33 428-551; +387(0)33 421-400
Fax: +387(0)33 428-550