Općinska služba civilne zaštite Ilijaš

Adresa: Ilijaš,
Ivana Franje Jukića 2
Tel: +387(0)33 580-695
Fax: +387(0)33 400-785
E-mail: cz@ilijas.ba

Operativni centar civilne zaštite
Tel: +387(0)33 580-695
Fax: +387(0)33 400-785