Kontakti

UPRAVA

Adresa: Sarajevo, Fehima efendije Čurčića 1
Tel: +387(0)33 257-335
Fax: +387(0)33 257-336

DIREKTOR
Dženan Brkanić
Tel: +387(0)33 257-335
+387(0)33 257-337
+387(0)33 257-330

SEKRETAR UPRAVE
Mirela Alihodžić
Tel: +387(0)33 257-335
+387(0)33 257-330

KANTONALNI OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE
Adresa: Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1
Tel: kratki kod 121;
+387(0)33 556-670
+387(0)33 556-672

Fax: +387(0)33 220-754

DISPEČERSKI CENTAR PVJ
Adresa: Sarajevo, Fehima efendije Čurčića 1
Tel: kratki kod 123
+387(0)33 257-330
+387(0)33 257-336

SEKTOR ZA MJERE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

POMOĆNIK DIREKTORA ZA MJERE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Adresa: Sarajevo, Briješćanka bb
Mirsad Medić
Tel: +387(0)33 261-040
Fax: +387(0)33 261-040

SEKTOR ZA PRAVNE, KADROVSKE I OPĆE POSLOVE

POMOĆNIK DIREKTORA ZA PRAVNE, KADROVSKE I OPĆE POSLOVE
Adresa: Sarajevo, Fehima efendije Čurčića 1
Elma Bećirović
Tel: +387(0)33 257-338

SEKTOR ZA MATERIJALNO - FINANSIJSKE POSLOVE

POMOĆNIK DIREKTORA ZA MATERIJALNO - FINANSIJSKE POSLOVE
Adresa: Sarajevo, Fehima efendije Čurčića 1
Eldina Banda
Tel: +387(0)33 257-334
+387(0)33 257-330

PROFESIONALNA VATROGASNA JEDINICA

KOMANDANT PROFESIONALNE VATROGASNE JEDINICE
Adresa: Sarajevo, Fehima efendije Čurčića 1
Tel: +387(0)33 257-330
Fax: +387(0)33 257-336

INSPEKTORAT

GLAVNI KANTONALNI INSPEKTOR CIVILNE ZAŠTITE
Adresa: Sarajevo, Hamida Dizdara 1
Kenan Kapo
Tel: +387(0)33 560-454
Fax: +387(0)33 560-454