Linkovi

Kanton Sarajevo
Grad Sarajevo
Federalna uprava civilne zaštite
Kantonalna uprava CZ Zeničko-dobojskog kantona
Kantonalna uprava CZ Tuzla
Ministarstvo sigurnosti BiH
TV Sarajevo
Ministarstvo odbrane BiH
JP NIO Službeni list BiH
BH MAC Sarajevo
Federalni hidrometeorološki zavod BiH
Agencije za vodno područje rijeke Save
BIHAMK-Bosanskohrecegovački auto-moto klub
Hitna pomoć Kantona Sarajevo
MUP Kantona Sarajevo
PVB Kantona Sarajevo
Elektroprivreda BiH Sarajevo
BH Telecom d.d. Sarajevo
JP BH Pošta
KJKP Sarajevogas d.o.o.
KJKP RAD Sarajevo
KJKP Park Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo
KJKP Toplane Sarajevo
KJKP GRAS Sarajevo
KJKP Pokop d.o.o.
KJKP Tržnice-pijace Sarajevo
Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo
KCUS Koševo
Opća bolnica Abdulah Nakaš
Apoteke Sarajevo
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo
KJP ZOI'84 OCS d.o.o.
"Sarajevo - šume" d.o.o. Sarajevo
Kantonalne uprave za šumarstvo KS
Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja
Crveni križ Kantona Sarajevo
Crveni križ-krst FBiH
Planinarski savez BiH
Gorska služba spašavanja stanica Sarajevo
Federalni zavod za statistiku
NATO
EMSC-Zemljotresi
USGS-potresi
GDACS-globalne katasrofe i koordinacija
Lista certificiranih upravitelja
112- European Emergency number
Ravnateljstvo civilne zaštite Republike Hrvatske
Sektor za vanredne situacije Republike Srbije
Sektor za civilnu bezbjednost i vanredne situacije Crne Gore
Seizmologija Hrvatske - Geofizički odsjek PMF
Međunarodni aerodrom Sarajevo
Željeznice Federacije BiH