Sektor za normativno pravne i personalne poslove

 

 Nadležnost Sektora za normativno pravne i personalne poslove
 
            Sektor za pravne i personalne  poslove, obavlja slijedeće poslove i zadatke:
a)      izrađuje prednacrte i nacrte zakona, podzakonskih propisa i opštih akata o svim pitanjima iz nadležnosti Uprave i izrađuje konačne tekstove propisa i opštih akata koje u vidu radnih materijala ili prednacrta izrađuju ostale organizacione jedinice Uprave u pitanjima iz djelokruga tih jedinica, kao i izmjene i dopune tih propisa;
b)      izrađuje konačne tekstova ugovora, sporazuma, memoranduma i drugih opštih akata koje u vidu prednacrta pripremaju ostale organizacione jedinice u pitanjima iz svog djelokruga;
c)      rješava o svim pravima i dužnostima službenika i namještenika koja se odnose na radne odnose i poslove personalne evidencije;
d)     vrši sve personalne poslove;
e)      učestvuje u izradi materijala za sjednice Štaba iz nadležnosti Sektora;
f)       organizuje i vodi sve aktivnosti na izradi svih planskih dokumenata iz oblasti zaštite i spašavanja, kao i planskih dokumenta Uprave.