Općinska služba civilne zaštite Novi Grad

Adresa: Sarajevo,
Bulevar Meše Selimovića 97
Tel: +387(0)33 291-114; +387(0)33 291-309; +387(0)33 291-135 
Fax: +387(0)33 291-265
E-mail: cz@novigradsarajevo.ba

Operativni centar civilne zaštite
Tel: +387(0)33 291-265
Fax: +387(0)33 291-265