Općinska služba civilne zaštite Novi Grad

Adresa: Sarajevo,
Bulevar Meše Selimovića 97
Tel: +387(0)33 291-107
E-mail: cz@novigradsarajevo.ba

Operativni centar civilne zaštite
Tel: +387(0)33 778-980
Fax: +387(0)33 778-981