Propisi KUCZ

Ukupno 31 - 60 od 122
Odluka ili rješenje
Naziv Pravni izvor Prilog
Odluka o maksimalnom mjesečnom iznosu za sipanje goriva u motorna vozila za službene potrebe Interni dokument PDF icon Preuzmi, PDF icon Preuzmi, PDF icon Preuzmi
Odluka o isplati naknade za rad u Komisiji za nabavku usluga Interni dokument PDF icon Preuzmi
Odluka o isplati nknade za rad u Komisiji za nabavku i isporuku auto-dijelova Interni dokument PDF icon Preuzmi
Odluka o pravu i visini naknade za korištenje mobilnih telefona u službene svrhe Interni dokument PDF icon Preuzmi
Rješenje o ostvarenim prekovrevenim satima Interni dokument PDF icon Preuzmi
Odluka za postupanje po Uredbi o objavljivanju propisa 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 32/19
Odlika o isplati naknade za rad u Komisiji za JN - Zaštitna radna odjeća, obuća i zaštitna oprema Interni dokument PDF icon Preuzmi
Rješenje o postavljanju komandanta načelnika i članova Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi, PDF icon Preuzmi, PDF icon Preuzmi
Odluka o isplati naknade za rad u Komisiji za JN- Šatori Interni dokument PDF icon Preuzmi
Rješenje o imenovanju Kantonalne komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/16, PDF icon Preuzmi
Odluka o isplati naknade za rad u Konisiji JN - nabavka i isporuka radnih uniformi za članove Štaba cz Interni dokument PDF icon Preuzmi
Odluku o postupku dodjelu jednokratne novčane pomoći općinama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10/11
Odluka o utvrđivanju kriterija za dodjelu sredstava općinama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 17/11
Odluku o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 'Službene novine FBiH' PDF icon 4/12, PDF icon 80/13
Rješenje o isplati jedjnokratne novčane pomoći 1 Interni dokument PDF icon Preuzmi
Rješenje o isplati jednokratne novčane pomoći 2 Interni dokument PDF icon Preuzmi
Odluka o slobodi pristupa informacijama u posjedu Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Rješenje o isplati jednokratne novčane pomoći 3 Interni dokument PDF icon Preuzmi
Odluka o upotrebi faksimila Interni dokument PDF icon Preuzmi
Odluka o odobravanju isplate novčanog iznosa naknade za prijevoz - august 2019 Interni dokument PDF icon Preuzmi
Rješenja o isplati otpremnine Interni dokument PDF icon Preuzmi
Rješenje o isplati jednokratne novčane pomoći - 4 Interni dokument PDF icon Preuzmi
Odluka o isplati naknade za rad u Komisiji za JN - Nabavka i isporuka opreme za spašavanje na vodi i pod vodom Interni dokument PDF icon Preuzmi
Odluka o izradi faksimila Interni dokument PDF icon Preuzmi
Odluka o pravilima obrade zapisa video-nadzornih sistema Interni dokument PDF icon Preuzmi
Rješenje o isplati prekovremenog rada - juni 2019 Interni dokument PDF icon Preuzmi, PDF icon Preuzmi
Odluka o isplati naknade za rad u Komisiji za JN - Građevinski materijal i pridruženi artikli Interni dokument PDF icon Preuzmi
Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi, PDF icon Preuzmi
Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Pravilnik o spasilačko - vatrogasnoj službi na aerodromu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 47/07