Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo stavio van snage Naredbu o zabrani održavanja skupova u zatvorenom prostoru i zadužio Ministarstvo obarzovanja da donese naredbu o početku rada predškolskih ustanova i ustanova za obrazovanje odraslih i autoškola

Danas je održana vanredna sjednica Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Štab), na kojoj je između ostalog, analizirano stanje na području Kantona Sarajevo uzrokovano koronavirusom kao i mjere i aktivnosti koje su preduzete od strane Štaba i svih kantonalnih organa uprave, ustanova, institucija i općinskih štabova civilne zaštite na provođenju preventivnih mjera zaštite od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom, kao i na provođenju naredbi Federalnog štaba civilne zaštite.

Štab je na sjednici donio Naredbu kojom je van snage stavio Naredbu Štaba, broj: 08-40-423-21/20 od 29.03.2020. godine i broj: 08-40-423-21.1/20 od 03.04.2020. godine. Navedenom Naredbom bilo je zabranjeno održavanje svih vrsta privatnih i javnih skupova u zatvorenom prostoru većem od 20 osoba, te da su od te zabrane bile izuzete sjednica Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, sjednica Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Štab je također, donio i slijedeće zaključke:

Zaključak, kojim je zaduženo Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo da donese naredbu o početku rada predškolskih ustanova i ustanova za obrazovanje odraslih, kao i autoškola na području Kantona Sarajevo, uz obavezno poštivanje Preporuka JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo;

Zaključak o raspodjeli zaštitne medicinske opreme i sredstva, koje je Federalna uprava civilne zaštite u skladu sa naredbama Federalnog štaba civilne zaštite stavila na raspolaganje Štabu, kao i Zaključak o raspodjeli zaštitne medicinske opreme i dezinfekcijskih sredstva, koje je Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo dala na raspolaganje Štabu.

Navedenim zaključcima, obavezna je Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo da u narednom periodu izvrši podjelu zaštitne medicinske opreme i dezinfekcijskih sredstava zdravstvenim, socijalnim i drugim javnim ustanovama, općinskim službama civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo i drugim subjektima od značaja za zaštitu i spašavanje.