Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo podijelio zaštitnu opremu i sredstva

U toku jučerašnjeg dana Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Štab) je održao 3. redovnu sjednicu na kojoj je analizira trenutno stanje na području Kantona Sarajevo uzrokovano pojavom koronavirusa (COVID-19). Članovi Štaba su upoznati da su pripadnici Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo u skladu sa naredbom i zaključkom Štaba tokom dana izvršili podjelu raspoloživih količina zaštitne opreme (zaštitne maske, rukavice, mantili i kape) koje je Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo dala na raspolaganje Štabu, slijdećim ustanovama, organima i udruženjima:
- Udruženju ratnih vojnih invalida paraplegičara Kantona Sarajevo 1200 komada hiruških maski sa povezom i 1800 komada hiruških rukavica sterilnih;
- KJU Gerontološki centar Sarajevo 1000 komada hiruških maski sa povezom i 1500 komada hiruških rukavica sterilnih;
- KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Sarajevo 1000 komada hiruških maski sa povezom i 1000 komada hiruških rukavica sterilnih;
- KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba 200 komada hiruških maski sa povezom i 200 komada hiruških rukavica sterilnih;
- Pritvorskoj jedinici pri Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine 200 komada hiruških maski sa povezom i 500 komada hiruških rukavica sterilnih;
- JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo 2000 komada hiruških mantila sa pojačanjem i 5000 hirurških kapa;
- JU „Opća bolnica Prim. dr. Abdulah Nakaš“ 5000 hiruških kapa;
- Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo 1400 komada hiruških maski sa povezom i 2000 komada hiruških rukavica sterilnih.

Članovi Štab su također, upoznati da su pripadnici Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo tokom dana u skladu sa naredbom Štaba izvršili podjelu 500 litara alkohola 75%, koji je donacija Sarajevske pivare d.d., na slijedeći način: Univerzitetskom kliničkom centra Sarajevo 100 litara, JU „Opća bolnica prim.dr. Abdulah Nakaš“ 100 litara, JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo 100 litara i JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo 100 litara.

Štab je razmatrao i spiskove dobijeni od općinskih štabova civilne zaštite osoba starijih od 65 godina koje žive sama, te konstatovao da su to preliminarni spiskovi i da će se isti redovno ažurirati, kako bi na spiskovima bile samo osobe starije od 65 godina koje žive same i koji nemaju bližih srodnika da im dostave neophodne životne potrepštine. Na sjednici je dogovoreno da Štab sutra (27. marta) dostavi navedene spiskove Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, kako bi općinski štabovi civilne zaštite putem sekretara mjesnih zajednica mogli preuzimati lijekove iz apoteka propisane kao redovna terapija za ovu kategoriju stanovništva i iste predavati volonterima Crvenog križa Kantona Sarajevo i njihovih općinskih organizacija koji će lijekove dostavljati osobama starijim od 65 godina.