Profesionalna vtarogasna jedinica Kantonale uprave civilne zaštite učestvovala na vježbi u okviru Međunarodne ljetne škole „Prevencija rizika u urbanim sredinama“

Dana, 28.06.2019. godine pripadnici Profesionalne vatrogasnje jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo učestvovalisu na vježibi, koja je održana na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu (Kampus Univerziteta u Sarajevu).

Vježba je održana u okviru Međunarodne ljetne škole: „Prevencija rizika u urbanim sredinama“, koju je organizovao Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu u partnerstvu sa Filozofskim fakultetom Univerziteta „Sv. Kirjl i Metodij“ iz Skoplja u periodu od 24. do 28. juna 2019. godine.