Održana sjednica Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo

U toku jučerašnjeg dana Štab je održao sjednicu na kojoj je analizirao trenutno stanje na području Kantona Sarajevo uzrokovano pojavom koronavirusa (COVID-19), kao i mjere i aktivnosti koje su poduzete na realizaciji naredbe Štaba vezane za kontinuiranu dezinfekciju svih stambenih ulaza i zajedničkih dijelova stambenih zgrada na području Kantona Sarajevo i naredbe koje se odnose na dostavu lijekova osobama starijim od 65 godina. Članovi Štaba su upoznati da su upravitelji sa petkom 27. marta završili dezinfekciju svih ulaza koju su radili samostalno i da će biti nastavljeno provođenja kontinuirane dezinfekcija svih stambenih ulaza i zajedničkih dijelova stambenih zgrada prema planu koji su izkoordinirali i pripremili timovi iz Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i KJP Veterinarska stanica sa upraviteljima. Štab je konstatovao, da su poduzete sve mjere i aktivnosti da od ponedjeljeka 30. marta počne implementacija naredbe vezane za dostavljanje lijekova osobama starijih od 65 godina koje žive same i koje nemaju bližnjeg srodnika da se brine o njima.

Štab je na sjednici donio i naredbu kojom se sva okupljanja, i javna i privatna, sa više od 20 osoba zabranjuju, dok se na skupovima do 20 osoba obavezno mora poštovati socijalna distanca i sve propisane epidemiološko-zaštitne mjere, kao i naredbu kojom je naređeno JU Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ da izvrši procjenu svojih materijalnih, tehničkih i ljudskih kapaciteta u cilju suzbijanja širenja novog Coronavirusa (2019-nCov) i da ukoliko je neophodno angažira dodatne resurse, na način da sa istim zaključi ugovore o poslovnoj saradnji.

Služba za veterinarske poslove je u toku jučerašnjeg dana bila angažovana na planskoj dezinfekciji objekata i javnih površina pravnih i fizičkih lica i zajedničkih prostora na području općina Centar, Hadžići i Stari Grad.