Održan sastanak u cilju nastavka saradnje Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo sa Fakultetom sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu

Dogovor o nastavku saradnje Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo i Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu (FASTO) bio je povod jučerašnjeg sastanka direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Samira Džihića i njegovog pomoćnika za mjere zaštite i spašavanja Mirsada Medića sa ministrom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvirom Kazazovićem, te dekanom i profesorima Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu Harisom Alićem, Eldinom Jeleškovićem i Nerminom Nurkovićem.

Protekle godine potpisan je Sporazum o poslovnoj, obrazovnoj i stručnoj saradnji između Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo i Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu, kojim je omogućeno da  navedeni Fakultet učestvuje u edukaciji i stručnom osposobljavanju studenata i članova civilne zaštite za sve vidove zaštite i spašavanja. Također, je formirana jedinica civilne zaštite na  Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu u čijem sastavu je 50 studenata i profesora, koji će u slučaju iskazane potrebe, učestvovati u akcijama zaštite i spašavanja.

Na sastanku je razgovarano o budućim oblicima saradnje, a prvenstveno o certificiranju novih kadrova koji će educirati buduće članove ove jedinice, odnosno civilne zaštite.