Kantonalne uprave civilne zaštite provodi obuku pripadnika Federalne uprave civilne zaštite iz oblati zaštite od požara i vatrogastva

Dana, 02.12.2019. godine Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo, je počela sa obukom oko 150 pripadnika Federalne uprave civilne zaštite iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva. Radi se o obuci – kursu za dobrovoljnog vatrogasca, koji će se realizovati u narednom periodu i to u grupama po 50 polaznika.

Poslije završene obuke – kursa, Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo će organizovati ispit na kojem će polaznici obuke iz Federalne uprave civilne zaštite polagati ispit za dobrovoljnog vatrogasca.

Pripadnici Federalne uprave civilne zaštite koji polože ispit za dobrovoljnog vatrogasca, će biti osposobljeni za gašenje svih vrsta požara, a posebno za gašenje požara na otvorenom prostoru, čime će se znatno ojačati vatrogasne snage za gašenje požara na području Federacije Bosne i Hercegovine.