Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo predala na privremeno korištenje cisternu za vodu kampu za smještaj migranata „Ušivak“

Nastavljajući sa aktivnostimi na pružanju podruške radu kampu za smještaj migranata „Ušivak“, Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo, je navedenom kampu predala na privremeno korištenje cisternu za vodu kapaciteta 10.000 litara vode, čime će stvoriti znatno bolji uslovi za boravaka migranata u kampu „Ušivak“.