Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo predala na korištenje po jednu auto cistrenu za pitku vodu općinama Vogošća i Ilijaš

Dana, 28.12.2018. godine Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: KUCZ), predala je na korištenje jednu novu auto cisternu za pitku vodu Službi za vodosnabdijevanje Općine Ilijaš, koje je formirana u JKP Vodostan d.o.o. Ilijaš, dok je drugu predala na korištenje Općini Vogošća.

Primopredaja auto cisterni za pitku vodu izvršena je u krugu ispostave Profesionalne vatrogasne jedinice KUCZ na Stupu i iste je predao direktor KUCZ Samir Džihić, načelniku Općine Ilijaš Akifu Fazliću i pomoćniku načelnika Općine Vogošća za civilnu zaštitu Nerminu Hajri. Primopredaji su osim predstavnika KUCZ, prisustvovali i predstavnici općina Vogošće i Ilijaš i njihovih štabova civilne zaštite.

Prilikom primopredaje direktor KUCZ Samir Džihić, istekao je, da je KUCZ auto cisterne za pitku vodu nabavila po procedurama propisanim Zakonom o javnim nabavkama i da je za tu nabavku utrošeno 345.000,00 KM. Direktor KUCZ Samir Džihić, posebno je naglasio, da su auto cisterne za pitku nabavljene u cilju poboljšanja snabdijevanje pitkom vodom stanovništva u situacijama kada voda iz lokalnih vodovoda nije za piće i za vrijeme redukcija, što se dešavalo u prethodnom periodu, te da su cisterne multifunkcionalne, opremljene spremnikom vode zapremine 8000 litara, sa ugrađenim mlaznicama i centrifugalnom pumpom zbog čega se mogu koristiti i za druge potrebe poput pranja ulica i kao ispomoć vatrogasnim jedinicama u slučaju većih požara.

Načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić, istakao je, da će dodijeljenu auto cisternu za pitku vodu Služba za vodosnabdijevanje Općine Ilijaš, koje je formirana u JKP Vodostan d.o.o. Ilijaš najčešće koristiti za vodosnabdijevanje ruralnih naselja u ljetnom periodu kada se dešavaju redukcije ali i u slučajevima kada dođe do zamućivanja vode na lokalnim izvorištima, te i drugim situacijama po naredbi Općinskog štabu civilne zaštite Ilijaš.

Prilikom primopredaje također, je istaknuto, da civilna zaštita i na druge načine nastoji pomoći u poboljšanju vodosnabdijevanja stanovništva na području Kantona Sarajevo, posebno kada je riječ o radovima na terenu, zašto je ustupila bagere i drugu raspoloživu mehanizaciju.