Kantonalna uprava civilne zaštite dobitnik priznanja od Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova

Dana, 01.07.2019. godine u Sarajevu (Centru za edukaciju, sport i rekreaciju „Safet Zajko) je svečano obilježen 1. jula „Dan policije u Federaciji Bosne i Hercegovine“.

Na svečanosti su između ostalog, uručena pojedinačna i kolektivna priznanje i nagrade za rezultate postignute u proteklom periodu.

Kolektivno priznanje dodijeljeno je Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo za izuzetnu podršku i sardanju sa Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova u proteklom periodu.