APEL PRAVNIM I FIZICKIM LICIMA DA PREDUZMU MJERE NA CISCENJU I UKLANJANJU SNIJEGA ISPRED SVOJIH OBJEKATA I DRVECA

S obzirom da su u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, br. 39/03, 22/06 i 43/10) svi subjekti društva (građani, pravna lica,  organi vlasti i druge institucije) dužni neposredno i prvenstveno vršiti one poslove zaštite koji su od značaja za vlastitu zaštitu i spašavanje (ljudstva i materijalnih i drugih dobara), a imajući u vidu da je područje Kantona Sarajeva zahvaćeno snježnim padavinama, koje će prema predviđanjima meteorologa potrajati i u narednih nekoliko dana,   apelujemo na  sva pravna i fizička lica da odmah preduzmu mjere na čišćenju snijega ispred svojih objekata, kao i uklanjanju snijega sa drveća, čime će se izbjeći veće materijalne šteta, koje mogu nastati uslijed snježnih padavina i niskih temperatura (mraza), posebno na drveću.