Ugovor za javnu nabavku usluga - Osiguranje motornih vozila

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
Veza na naziv postupka iz faze "Pokretanje i tok" koji je prethodio ovoj nabavci: 
JRN/CPV: 
66514110 Usluge osiguranja motornih vozila
Ugovor potpisan sa: 
Euroherc dd Ljubuški 4227015330421
Datum potpisivanja ugovora: 
10.04.2019
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
11991,96
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
365
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 

282-7-2-11/19

Predmetne usluge osiguranja su oslobođene od obračuna PDV-a u BiH, u skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" broj: 9/05, 35/05, 100/08 i 33/17).

Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2019