Ugovor za javnu nabavku jednokratnih zaštitnih rukavica prema izuzeću od odredbi Zakona o javnim nabavkama

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
ugovori izuzeti od primjene ZJN
JRN/CPV: 
18424300 Rukavice za jednokratnu upotrebu
Ugovor potpisan sa: 
Hercegovinalijek d.o.o. Mostar 4227015090005
Datum potpisivanja ugovora: 
06.04.2020
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
4855,50
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
5
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
4855,50
Ostvareni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove: 
3
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2020