Poziv za dostavljanje ponude za nabavku medicinskog materijala

Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
06.04.2020
Prilog/prilozi PDF (odluke i obavještenja): 
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2020