Odluka o usvajanju Plana nabavki za 2020. godinu

Faza postupka: 
Plan nabavki
Objavljen/dopunjen/izmijenjen/Ne donosi se: 
Objavljen
Datum plana nabavki: 
08.05.2020
Prilog/prilozi PDF (plan i izmjene): 
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2020