Odluka o pokretanju postupka javne nabavke vreća za preminule prema izuzeću od odredbi Zakona o javnim nabavkama