Odluka o pokretanju postupka javne nabavke sredstava za dezinfekciju prema izuzeću od odredbi Zakona o javnim nabavkama