Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluge osiguranja motornih vozila

Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
16.03.2020
JRN/CPV: 
66514110 Usluge osiguranja motornih vozila
Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM): 
13000,00
Obavještenje objavljeno gdje: 
Portal Agencije za javne nabavke
Broj postupka nabavke objavljene na Portalu AJN BIH: 

282-7-2-8-3-10/20

Broj prispjelih prihvatljivih ponuda: 
5
Ostale ponude firmi: 
Central osiguranje d.d., Euroherc osiguranje d.d., Osiguranje Aura A.D., Adriatic Osiguranje d.d. i Sarajevo - Osiguranje d.d. Sarajevo
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM): 
12231,26
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
ADRIATIC Osiguranje d.d.
Prilog/prilozi PDF (odluke i obavještenja): 

Predmetne usluge osiguranja su oslobođene od obračuna PDV-a u BiH, u skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" broj: 9/05, 35/05, 100/08 i 33/17). Sume osiguranja i premija osiguranja ugovorene su u KM.

Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2020