Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba: Lož ulje extra lako (LUEL) prema BAS 1002:2014 za zagrijavanje prostorija

Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
JRN/CPV: 
9135000
Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM): 
240000,00
Obavještenje objavljeno gdje: 
Portal Agencije za javne nabavke
Službeni glasnik BiH
Broj postupka nabavke objavljene na Portalu AJN BIH: 

282-1-1-29-3-26/24

Broj Službenog glasnika BiH gdje je objavljena nabavka: 

22/24

Broj prispjelih prihvatljivih ponuda: 
1
Ostale ponude firmi: 
Almy d.o.o. Hifa Petrol d.o.o.
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM): 
279509,78
Prilog/prilozi PDF (odluke i obavještenja): 
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2024