Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke intervencijske vatrogasne uniforme i intervencijske vatrogasne čizme

Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
23.01.2018
Broj prispjelih prihvatljivih ponuda: 
1
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM): 
453024,00
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
Konzorcij Firing d.o.o. i Rosenbauer d.o.o.