Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke hidrauličnih makaza sa agregatom i alata za otvaranje blindo vrata

Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
08.11.2019
JRN/CPV: 
35110000 Vatrogasna oprema, oprema za spašavanje i sigurnosna oprema
Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM): 
60000,00
Obavještenje objavljeno gdje: 
Portal Agencije za javne nabavke
Broj postupka nabavke objavljene na Portalu AJN BIH: 

282-1-1-61-3-30/19

Broj prispjelih prihvatljivih ponuda: 
1
Ostale ponude firmi: 
danial'S d.o.o.
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
Firing d.o.o.
Prilog/prilozi PDF (odluke i obavještenja): 
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2019