Obrazac praćenja realizacije računa/ugovora/okvirnih sporazuma za period 01.01.2019. do 31.12.2019. godine