Nabavka usluge printanja/kopiranja/skeniranja uz najam (zakup) multifunkcijskih uređaja

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
JRN/CPV: 
79521000 Usluge fotokopiranja
Ugovor potpisan sa: 
Racional d.o.o., Sarajevo 4200012750009
Datum potpisivanja ugovora: 
09.04.2020
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
6458,40
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
365
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 

282-8-2-20/20

Izvršilac se obavezuje da će Naručiocu naplatiti samo stvarno utrošene količine printanih/kopiranih/skeniranih količina koje će se utvrđivati na mjesečnom nivou, a stanje će kontrolisati ovlašteni predstavnici Ugovornih strana.

Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2020