Nabavka crijeva visokog pritiska, armatura, spojnica i nastavaka

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
JRN/CPV: 
44163200 Cijevna armatura
Ugovor potpisan sa: 
Zulex d.o.o. 4200421410007, Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
23.04.2019
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
2925,00
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
365
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 

282-8-1-23/19

Ugtovor će se realizovati sukcesivno tokom 12 mjeseci, a sve prema potrebama ugovornog organa.

Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2019