Dezinfekcija, dezinsekcija, deviperacija i deratizacija

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
JRN/CPV: 
90923000 Usluge deratizacije
Ugovor potpisan sa: 
Deratizacija d.o.o., sarajevo 4202634820007
Datum potpisivanja ugovora: 
27.07.2021
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
1414,00
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
365
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 

282-8-2-28/21

Isporučilac je uz svoju ponudu dostavio Uvjerenje broj: 04/5-1/II-17-109-1236/21 od 10.03.2021. godine kojim Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Sarajevo, Odsjek za poreze potvrđuje da Deratizacije d.o.o., ul. Nusreta Šišića – Dede br.18, 71000 Sarajevo nije upisan u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza.

Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2021