Crijeva visokog pritiska, armatura, spojnica i nastavaka kucz

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
JRN/CPV: 
44163200 Cijevna armatura
Ugovor potpisan sa: 
Zulex d.o.o., Sarajevo 4200421410007
Datum potpisivanja ugovora: 
08.06.2020
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
2925,00
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
365
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 

282-8-1-34/20

Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Predmet nabavke ovog Ugovora je nabavka i isporuka "Crijeva visokog pritiska, armatura, spojnica i nastavaka" sukcesivno prema potrebama ugovornog organa u trajanju 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora prema tehničkoj specifikaciji. Ugovorni organ nema obavezu plaćanja punog iznosa, odnosno Prodavac se obavezuje da će ispostaviti fakture za samo stvarno isporučene robe i usluge koje su predmet ove javne nabavke.

Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2020