PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU SEKUNDARNIH SIROVINA SA OBRASCEM ZA CIJENU PONUDE