ODLUKA O PONIŠTENJU PONOVLJENOG JAVNOG POZIVA ZA PRODAJU STAROG ŽELJEZA