Komandant Štaba

Članom 8. Zakona o nadležnostima organa vlasti Kantona Sarajevo u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 39/08, 19/11 i 45/15) propisano je, da je Ministar komunalne privrede i infrastrkture u Vladi Kantona Sarajevo po položaju komandant Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo.