Pripadnici Profesionalne vtarogasne jedinice Kantonale uprave civilne zaštite učestvovali na vježbi u okviru Međunarodne ljetne škole „Prevencija rizika u urbanim sredinama“