Naredba o stavljanju van snage Naredbe Štaba kojom je bilo naređeno JU Zavod za javno zdravstvo KS da svakodnevno vrši kontrolu i ispravnost vode za piće s lokalnog vodovoda u KS