Naredba o stavljanju van snage Naredbe Štaba kojom je bilo naređeno Direkciji za robne rezerve KS da stave na raspolaganju 10 tona nafte za potrebe Štabu CZ KS