Naredba kojom se stavlja van snage Naredba Štaba CZ KS po kojoj su trgovine bile dužne da radno vrijeme organizuju do 18:30 sati izuzev dežurnih apoteka