Aktivnosti Kantonalne uprave civilne zaštite i Općinske službe civilne zaštite Hadžići u poplavama na području Općine Hadžići