UPOZORENJE GRAĐANIMA NA OPASNOST OD IZBIJANJA POŽARA NA OTVORENOM PROSTORU !

 

KANTON SARAJEVO
Štab civilne zaštite
Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Headquarters civil protection
 
Broj: 22-44-SL/12
Sarajevo, 22.06.2012.godine
 
 
UPOZORENJE GRAĐANIMA
NA OPASNOST OD IZBIJANJA POŽARA NA OTVORENOM PROSTORU
 

Budući da su visoke temperature već nekoliko dana, a imajući u vidu, da su u prethodnim godinama evidentirani brojni požari na otvorenim prostorima, prvenstveno šumama i poljoprivrednim površinama, koji su izazvali velike materijalne štete, upozoravamo građane da je zabranjeno bilo kakvo loženje vatre u blizini šumskih površina ili površina pod usjevima, stambenih naselja, željezničkih pruga, vodova dalekovoda i naftovoda i sl.

 
Posebno podsjećamo građane na slijedeće:
 

-       da su lica koja su izvršile spaljivanje korova ili loženje vatre na otvorenom prostoru dužne mjesto spaljivanja pregledati i ostatke u potpunosti pogasiti,

-    da su lica koja vrše paljenja roštilja dužni po završetku isti potpuno ugasiti,
-       da je zabranjeno spaljivanje korova i loženje vatre na otvorenom prostoru za vrijeme vjetra i noću,

-       te ako se spaljivanje obavlja u prisutnosti više vlasnika odnosno korisnika zemljišta koji organizovano vrše spaljivanje na većoj poljoprivrednoj površini, da su dužni o tome obavijestiti vatrogasce.

 

U slučaju nekontroliranog širenja vatre potrebno je odmah o tome obavijestiti vatrogasce na tel. broj 123, Kantonalni operativni centar civilne zaštite na tel. broj 121 ili policiju na tel. broj 122.

 

Napomonjemo, građanima da ako uslijed spaljivanja nastane požar koji bi imao kao posljedicu veću materijalnu štetu ili opasnost za ljudske živote, da je za to u skladu sa zakonom predviđena visoka novčana kazna, kao i kaznena odgovornost.

 

Apelujemo na sve građane, poljoprivrednike i šumske radnike: pridržavajte se zakonskih odredbi, ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš, jer Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice!

 
                                                                                                                     NAČELNIK

                                                                                                                                                             mr. Mustafa Kovač