UPOZORENJE GRAĐANIMA NA OPASNOST OD LEDENICA

 

Upozoravaju se građani da posebnu pažnju prilikom kretanja, obrate na ledenice sa krovova i nastrešnica zgrada, koje predstavljaju potencijalnu opasnost za građane i materijalna dobra. 

Imajući u vidu da je Zakonom o komunalnoj čistoći za uklanjanje snijega i leda sa zgrada odgovorno preduzeće (upravitelj) kojem je povjereno održavanje zgrade, iste upozoravamo da ODMAH pristupe bezbjednom uklanjanju ledenica i snijega sa krovova i nastrešnica zgrada. 

Također, upozoravamo korisnike poslovnih zgrada da i oni ODMAH  pristupe bezbjednom uklanjanju snijega i ledenica sa krovova i nastrešnica zgrada koje koriste.