APEL GRAĐANIMA ZA RACIONALNO KORIŠTENJE VODE

 

APEL
GRAĐANIMA ZA RACIONALNO KORIŠTENJE VODE
 

S obzirom da se šire područje Kantona Sarajeva proteklih dana suočava sa izuzetno visokim temperaturama vazduha koje prelaze 35 ºC, kao i dugim sušnim periodom, uslijed čega je prema podacima KJKP „Vodovod i kanalizacija“ enormno smanjen dotok vode sa izvorišta u njihove rezervoare, a imajući u vidu da se prema predviđanjima meteorologa i narednih dana očekuju tropske vrućine i sušni period,  apelujemo na građane da racionalno troše pitku vodu i da je koriste samo za održavanje osnovnih životnih i higijenskih potreba, a da izbjegavaju zalijevanje zelenih i obradivih površina, punjenje bazena, pranje auta i sl., jer će time doprinijeti urednom snabdijevanju vodom svih potrošača na području Kantona Sarajevo.