Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo apeluje svim pravnim i fizičkim licima da poštuje sve propisane epidemiološko-zaštitne mjere i preporuke kriznih štabova ministarstava zdravstva

Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Štab), je danas održao sjednicu na kojoj je analizirao trenutno stanje na području Kantona Sarajevo uzrokovano povećanjem broja zaraženih koronavirusom (COVID-19) na području Kantonu Sarajevo.

Na sjednicu su predstavnici Kriznog štaba ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo za praćenje i analizu situacije izazvane novim koronavirusom, informisali članove Štaba o trenutnoj epidemiološkoj situaciji na području Kantona Sarajevo.

Konstatovano je, da je u posljednja dva dana došlo do naglog povećanja broja zaraženih koronavirusom u Kantonu Sarajevo, te da se od strane građana, a posebno pravnih lica ne poštuje sve propisane epidemiološko-zaštite mjere i preporuke od nadležnih kriznih štabova ministarstava zdravstva.

Zbog svega navedenog, a u cilju sprečavanju daljnjeg širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID – 19) na području Kantona Sarajevo, Štab upozorava sva pravna lica da su u obavezi da poštuju i svakodnevno u svom radu primjenjuje sve propisane epidemiološko-zaštite mjere i preporuke koje su navedene u Naredbi Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, broj: 01-33-3223/20 od 29.05.2020. godine, koja se nalazi u prilogu.

Također, Štaba upućuje apel građanima, da poštuje sve propisane epidemiološko-zaštite mjere i preporuke koje su izdate od nadležnih kriznih štabova ministarstava zdravstva, a posebno na obavezu nošenje zaštitnih maski u zatvorenom prostoru, kao i na otvorenom javnom prostoru, ukoliko na njemu nije moguće održavati propisanu fizičku distancu od dva metra između osoba jer će tako najbolje zaštiti svoje zdravlje i zdravlje svojih najbližih.

Štab poziva nadležne inspekcije organe, da u cilju zaštite zdravlja stanovništva na području Kantona Sarajevo, intenziviraju inspekcijske nadzore nad provođenjem svih propisanih mjera iz navedene Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, posebno onih koji se tiču obaveznog nošenja zaštitnih maski i održavanja propisane distance u zatvorenom prostoru kao što su ugostiteljski objekti, trgovine, tržni centri i sl., te da protiv onih pravnih lica koja se ne pridržavaju tih mjera izreknu odgovarajuće kazne.

Štab je zaključio, da će u skladu sa svojim ovlaštenjima i dalje kontinuirano u saradnji sa Kriznim štabom Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Vladom Kantona Sarajevo, pratiti epidemiološku situaciju na području Kantona Sarajevo i preduzimati neophodne mjere i aktivnosti na sprečavanju širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID – 19) na području Kantona Sarajevo.

DokumentVeličina
PDF icon naredba_ks_fmz_29_05_2020.pdf1.24 MB