Preporuke pravnim i fizičkim licima za preduzimanje preventivnih mjera zaštite i spašavanja od kišnih padavina, grada i vjetra