Preporuke pravnim i fizičkim licima o preduzimanju preventivnih mjera zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u jesenjem i zimskom periodu