Operativne snage zaštite i spašavanja Kantona Sarajevo upućene u Sloveniju u okviru operacije pružanja međunarodne pomoći Bosne i Hercegovine Republici Sloveniji u otklanjanju posljedica od katastrofalnih poplava

Jutros je u skladu sa Odlukom o angažovanju struktura zaštite i spašavanja Kantona Sarajevo na pružanju pomoći Republici Sloveniji u saniranju posljedica od poplava, koje je na prijedlog Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo donijela Vlada Kantona Sarajevo jučer na hitnoj telefonskoj sjednici, a na osnovu Odluke Vijeća ministara BIH o pružanju međunarodne pomoći za zaštitu i spašavanju Vladi Republike Slovenije, Zaključka Vlade Federacije BIH i Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite, upućen u Sloveniju tim operativnih snaga zaštite i spašavanja Kantona Sarajevo iz službi zaštite i spašavanja i Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo sa četiri teške mašine (bagera) sa 12 pripadnika, koji će biti angažovani u narednih 10 dana na principu samoodrživosti na pružanju pomoći Republici Sloveniji u saniranju posljedica od poplava.

Navedene operativne snage zaštite i spašavanja Kantona Sarajevo, upućene su u Sloveniju u okviru operacije pružanja međunarodne pomoći BIH Republici Sloveniji u otklanjanju posljedica od katastrofalnih poplava, putem Mehanizma civilne zaštite Europske unije.

Operativne snage zaštite i spašavanja ispratili su: premijer Kantona Sarajevo, direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, ovlašteno lice iz Federalne uprave civilne zaštite, direktori pravnih lica iz kojih su upućene operativne snage zaštite i spašavanje, te predstavnici drugih organizovanih struktura civilne zaštite Federacije BiH i Kantona Sarajevo.