Operativne snage zaštite i spašavanja Kantona Sarajevo angažovane na otklanjanju posljedica od katastrofalnih poplava u općini Rečica ob Savinji u Sloveniju

Danas su operativne snage zaštite i spašavanja Kantona Sarajevo u okviru operacije pružanja međunarodne pomoći BIH Republici Sloveniji u otklanjanju posljedica od katastrofalnih poplava, putem Mehanizma civilne zaštite Europske unije, sa mehanizacijom i ljudstvom angažovane na otklanjanju i saniranju posljedica u općini Rečica ob Savinji, gdje se inače, nalazi i baza operacije timova iz Bosne i Hercegovine (tima iz Federacije BiH i tima iz RS).

U toku sutrašnjeg dana planirano je da operativne timove iz Bosne i Hercegovine posjeti i ministrica vanjskih poslova Republike Slovenije Tanja Fajon.