Kantonalna uprava civilne zaštite predala na korištenje opreme za spašavanje sa vertikalnog transporta Službi za spašavanje iz lavina, potrage i spašavanje na vodi i pod vodom

Danas je pomoćnik direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo za mjere zaštite i spašavanje Mirsad Medić, predao na korištenje opreme za spašavanje sa vertikalnog transporta predsjedniku upravnog odbora Gorske službe spašavanja, stanice Sarajevo Dženadinu Veladžiću u kojoj je formirana Služba za spašavanje iz lavina, potrage i spašavanje na vodi i pod vodom.

Radi se o namjenskoj opremi za spašavanje sa vertikalnog transporta za potrebe Službe za spašavanje iz lavina, potrage i spašavanje na vodi i pod vodom, koju je Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo nabavila u prethodnom periodu po procedurama propisanim Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 39/14), čime su se stvorile pretpostavke za efikasniji i kvalitetniji rad pripadnika navedene Službe.